ESBM

Sustav za upravljanje poslovanjem opskrbljivača električnom energijom (Energy Supplier Business Manager) jednostavno rješava probleme spajanja sučelja prema tržišnom operatoru, operatoru distributivnog sustava i vašeg sustava računovodstva.

U fazi ugovaranja:

 • Podržava pripremanje ponuda kupcima
 • Omogućuje analizu cijena i vremenskih serija
 • Razmjenjuje prilagodbe prikupnih točaka sa operatorom distributivnog sustava
 • Stvara dokumentaciju ugovora sa kupcem
 • Arhivira potpisane ugovore
 • Priprema informacije o ugovorima za tržišnog operatora

U fazi opskrbe:

 • Priprema predviđanje potrošnje
 • Priprema rasporede za tržišnog operatora
 • Analizira neusklađene podatke dobivene od tržišnog operatora
 • Analizira mjerenja dobivena od operatora distributivnog sustava
 • Priprema fakture za kupce
 • Stvara izvješća

Galerija