Dobrodošli

Adnet d.o.o. se bavi razvijanjem inovativnog softvera za modeliranje, nadzor i upravljanje kompleksnim mrežama.

NetVision

NetVision je naš proizvod sa najdužom tradicijom, SCADA koja trenutno radi u mnogim hrvatskim lokacijama, i u bližoj regiji. Arhitektura se temelji na 4 modela: komunikacije, podataka, mreže i vizualnog modela.

više o netvision paketu

ESBM

Tržišta opskrbe energijom se otvaraju. Nude se mogućnosti zarade koje zahtjevaju dobre aplikacije poslovnog rukovođenja. ESBM je kratica za “Energy Supplier Business Manager”(Poslovno upravljanje opskrbom energije). Paket povezuje i prikazuje podatke operatora tržišta energijom, operatora distribucije kao i vaše kupce i sustav računovodstva.

više o ESBM paketu

 

Kontakt

Pošaljite nam e-mail
Gustava Krkleca 28
10000, Zagreb Karta
tel: 01 3895-121
fax: 01 3894-181
OIB: 15743568497
Žiro račun: 2360000-1101376981