Analiza algoritama proračuna optimalnih naponskih prilika u elektroenergetskom sustavu te izrada prijedloga implementacije u NetVision DAM sustav

„Zajedno do fondova EU“

U sklopu poziva ” Inovacijski vaučeri za MSP-ove” za dodjelu bespovratnih sredstava EU potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta “Analiza algoritama proračuna optimalnih naponskih prilika u elektroenergetskom sustavu te izrada prijedloga implementacije u NetVision DAM sustav”.

 

Partneri na projektu su:

Adnet d.o.o. (Prijavitelj)

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek

 

Osnovni podaci o projektu:

Početak projekta 15.10.2021.
Završetak projekta 13.01.2022.

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 100.000,00
Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 70.000,00

Glavni cilj projekta je omogućiti operatorima prijenosne mreže optimiranje rada mreže korištenjem funkcionalnosti ugrađene u NETVISION DAM platformi, kao pouzdanog i kvalitetnog rješenja. Razmotrit će se opcije primjene optimizacijskih algoritama, predložiti najbolja opcija te pripremiti programski kod spreman za implementaciju u NETVISION DAM platformu.

Kontakt osoba:

Boris Golub

Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 311 6762

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: boris.golub@adnet.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi

Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Adnet d.o.o.