Optimizacija matričnih izračuna u sklopu matematičkih modela proračuna tokova snaga i estimacije stanja koji se koriste u NetVision DAM sustavu

„Zajedno do fondova EU“

U sklopu poziva ” Inovacijski vaučeri za MSP-ove” za dodjelu bespovratnih sredstava EU potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta “Optimizacija matričnih izračuna u sklopu matematičkih modela proračuna tokova snaga i estimacije stanja koji se koriste u NetVision DAM sustavu“.

 

Partneri na projektu su:

Adnet d.o.o. (Prijavitelj)

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematički odsjek

 

Osnovni podaci o projektu:

Početak projekta 18.02.2021.
Završetak projekta 18.05.2021.

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 100.000,00
Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 70.000,00

Projekt optimizacije matričnih izračuna doprinijet će konkurentnosti NETVISION DAM modula na tržištu sustava za upravljanje energetskim mrežama (EMS i DMS), te omogućiti sudjelovanje ADNET-a na novim tržištima i kod novih klijenata. Poboljšanjem izračuna NETVISION DAM će konkurirati dobavljačima sličnih sustava u Europi, a zahvaljujući kontinuiranom razvoju cijele NETVISION platforme, kao i prošlim i aktualnim projektima i odnosima s klijentima, ADNET  će ostati i postati vrijedan partner operatorima prijenosne elektroenergetske mreže u Hrvatskoj i regiji.

Kontakt osoba:

Boris Golub, tehnički direktor

Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 311 6762

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: boris.golub@adnet.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi

Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Adnet d.o.o.

Galerija