Odlučivanje u upravljanju elektroenergetskim sustavom u uvjetima nesigurnosti uvjetovanih klimatskim promjenama

“Zajedno do fondova EU“

U sklopu poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II” za dodjelu bespovratnih sredstava EU potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta “Odlučivanje u upravljanju elektroenergetskim sustavom u uvjetima nesigurnosti uvjetovanih klimatskim promjenama – AACES“.

 

Partneri na projektu su:

Adnet d.o.o. (Prijavitelj)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Elektrogen d.o.o.

 

Osnovni podaci o projektu:

Početak projekta 17.08.2020.
Završetak projekta 17.08.2023. (industrijsko istraživanje 24 mjeseci + eksperimentalni razvoj 12 mjeseci)

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 8.052.482,61
Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 6.098.694,02

Projekt AACES ima za cilj unapređenje i modernizaciju NETVISION platforme s funkcijama SCADA sustava u oblaku, implementacijom kibernetičke sigurnosti za potrebe upravljanja objektima u energetskim mrežama, uvođenje prediktivnog upravljanja mrežom, OIE i aktivnim potrošačima u svrhu optimiranja rada energetskog sustava, te uključivanje rastućeg broja OIE i novih pretvorbenih tehnologija, a bazirano na novim alatima za meteorološke prognoze i prognoze proizvodnje OIE i potrošnje. Projekt će rezultirati novim proizvodom, NETVISION platformom, koji će  unaprijediti način upravljanja energetskom mrežom uvođenjem funkcija predviđanja stanja i prediktivnog upravljanja, te pomoći osigurati siguran i pouzdan rad energetske mreže.

Ciljevi projekta:

  • Model tijeka poslovnih procesa
  • Sučelje za povezivanje poslovnih i procesnih sustava
  • Izrada mrežnih sučelja
  • Unapređenje kibernetičke sigurnosti
  • Podrška za OpenADR standard
  • Optimizacija angažiranja pomoćnih usluga
  • Utjecaj meteoroloških varijabli na prognozu rada EES-a
  • Modeli za prognozu gubitaka
  • Modeli prognozu opterećenja
  • Modeli za prognozu obnovljivih izvora

Kontakt osoba:

Boris Golub, tehnički direktor

Broj telefona osobe za kontakt: +385 99 311 6762

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: boris.golub@adnet.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi

Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Adnet d.o.o.

Galerija