Sustav za upravljanje tržišnim procesima

Sustav za upravljanje tržišnim procesima je prvenstveno namijenjen vođenju poslovnih procesa operatora prijenosnog sustava, ali i drugih sudionika tržišta električnom energijom. Riječ je zapravo o više međusobno povezanih informacijskih sustava koji pokrivaju različite segmente poslovanja:

1. Plan rada sustava

 • Podržava ENTSO-e ESS procese
 • Prikupljanje planova proizvodnje
 • Prikupljanje i analiza planova rezerve (primarna, sekundarna, tercijarna)
 • Izrada plana rada sustava (komunikacija sa SCADA sustavom)
 • Učitavanje prognoze opterećenja (operatora i tržišnih sudionika)
 • Podrška za internu i eksternu razmjenu u D-2, D-1, D procesima
 • Usuglašavanje planova razmjene (CAS) sa susjednim operatorima sustava
 • Usuglašavanje planova razmjene (CBS) s operatorima bloka
 • Provjera prava korištenja prekograničnih kapaciteta

2. Praćenje kapaciteta

 • Podržava ENTSO-E ECAN procese
 • Praćenje NTC/ATC/TRM
 • Kreiranje proizvoda za dodjelu, automatsko i ručno učitavanje prava korištenja
 • Podrška za redukcije
 • Podrška za sekundarnu trgovinu (UIOLI, UIOSI)

3. Ugovori

 • Ručno ili automatsko učitavanje ugovora rezerve, aktiviranje rezervi, razmjena planova rezerve između operatora sustava
 • Podržava ENTSO-E ERRP procese
 • Fleksibilna podrška za izračun cijena te učitavanje cijena s burzi
 • Podrška za korisnički definirane formule za izračune
 • Podrška za različite tečajeve

4. Obračun nenamjernih odstupanja

5. Obračun i izvještavanje

Sustav kao cjelina pokriva poslovne procese udruživanja tržišta (eng. Market Coupling i Flow Based Market Coupling) kao i s XBID procese unutar dana provedbe.