Planiranje radova

Modul za planiranje održavanja omogućuje operatorima prijenosnih sustava da učinkovito planiraju, usuglašavaju i izvršavaju aktivnosti održavanja na elementima prijenosne mreže.

Značajke:

  • Mrežni model proširen je mogućnostima grupiranja objekata
  • Upravljanje korisnicima – uloge / funkcije korisnika mogu se dodijeliti po mrežnim objektima
  • Proces planiranja i praćenja radova održavanja (dugoročni, kratkoročni, neplanirani, ispadi)
  • Nadzor održavanja, radne dozvole, odobrenja i komentari
  • Komunikacija sa SCADA sustavom i planiranje topologije mreže, izvještavanje
  • Procesi su formalno definirani (grafikon stanja)