Uvod u NetVision

NetVision je naš proizvod sa najdužom tradicijom. U neprestanom obnavljanju i praćenju najnovijih tehnologija stvorili smo SCADA-u (Supervisory Control And Data Acquisition) koja trenutno radi na mnogim hrvatskim lokacijama, i lokacijama regije. Najznačajnije, NetVision radi u Nacionalnom dispečerskom centru HEP-a u Zagrebu. Preuzimanje NDC white paper-a…

NetVision podržava standardne protokole IEC 60870-101/104 i IEC 60870-6-TASE2 / ICCP. Podržani protokoli uređaja: IEC 60870-103, IEC 60870-101/104, IEC 61850, Modbus Ser./TCP-IP, LON, DNP 3, SNMP, OPC i ADS (Beckhoff Automation).

NetVision arhitektura je podjeljena na komunikaciju, proces, mrežu i vizualni model. Takav pristup omogućuje jednako dobar pristup kako energetskim mrežama, tako i drugim velikim mrežama (plin, voda&kanalizacija, ceste).

Komunikacijski i procesni modeli čine paket NetVision Gateway, koji se može koristiti odvojeno od vizualnog modela. Više o Gateway-u ovdje.

NetVision Converter ima ulogu uvođenja daljinskog upravljanja u male stanice i opremu na terenu. Više o Converter ovdje.

Mogućnosti dualne konfiguracije

Kod konfiguracija koje trebaju visoku pouzdanost u radu, NetVision nudi dualnost svih kritičnih točaka u sustavu. To znači da komunikacijski i procesni dijelovi sustava imaju automatsko prebacivanje procesa na drugo računalo bez gubljenja podataka i bez potrebe za intervencijom. Dualnost NetVision komponenti ispitana je u nekoliko velikih sustava.