ESBM (Energy Supplier Business Manager)

Adnetov ESBM paket jednostavno rješava probleme spajanja sučelja prema tržišnom operatoru, operatoru distributivnog sustava i vašeg sustava računovodstva.

U fazi ugovaranja, ESBM:

 • podržava pripremanje ponuda kupcima;
 • omogućuje analizu cijena i vremenskih serija;
 • razmjenjuje prilagodbe prikupnih točaka sa operatorom distributivnog sustava;
 • stvara dokumentaciju ugovora sa kupcem;
 • arhivira potpisane ugovore;
 • priprema informacije o ugovorima za tržišnog operatora.

U fazi opskrbe, ESBM:

 • priprema predviđanje potrošnje;
 • priprema rasporede za tržišnog operatora;
 • analizira neusklađene podatke dobivene od tržišnog operatora;
 • analizira mjerenja dobivena od operatora distributivnog sustava;
 • priprema fakture za kupce;
 • stvara izvješća.